23. Apríl 2018 hotelier
Baner_hotelier

 „Kvalita a bezpečnosť potravín: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie“ je názov odborného seminára organizovaného Fakultou

biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pre SAV v Bratislave. Celodenný seminár sa uskutoční 9. novembra 2017 v Kongresovom centre SPU Nitra, ŠD Antona Bernoláka. O podmienkach pre podnikanie v gastronómii bude Marek Harbuľák, o manažovaní práce v kuchyni Zuzana Dúžeková, uplatnením nových trendov v kuchyni vás prevedie známy šéfkuchár Ľubo Herko a o odborných kurzov informuje Iveta Pupišová. Viac informácií o prednášajúcich a programe nájdete na webovej stránke fakulty: http://www.fbp.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/odborn%C3%BD-semin%C3%A1r-kvalita-a-bezpe%C4%8Dnos%C5%A5-potrav%C3%ADn-nov%C3%A9-trendy-a-v%C3%BDzvy-v-oblasti-gastron%C3%B3mie/

 

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK